Tạo ra những người lãnh đạo của ngày mai

Các giảng viên có trình độ cung cấp bài học của họ trên OneSchool. Tạo dựng nền tảng phục vụ các thành viên với các nhu cầu giáo dục khác nhau. Với sự giáo dục, OneSchool có thể thay đổi cuộc sống.

Giáo dục trực tuyến là tiền đồ

Các giảng viên sẽ áp dụng hệ sinh thái ONE trong khi kiếm thu nhập hàng tháng từ việc giảng dạy trực tuyến. OneSchool là một mô hình kinh doanh bền vững, tạo ra những người dùng lâu dài của hệ sinh thái ONE. Sinh viên tương lai sẽ đóng góp và bổ sung năng lực mới cho toàn bộ hệ sinh thái.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Học hỏi lãnh vực toàn cầu

Giáo dục tài chính

Thay đổi cuộc sống

Các gói giáo dục

Miễn phí

$100

$500

$1000

$3000

$5000