Đây là mạng xã hội tỷ đô

  • Sử dụng nó để truy cập hệ sinh thái 
  • Gửi và nhận thanh toán
  • Trò chuyện với tất cả bạn bè của bạn
  • Kết nối với thế giới

Một ứng dụng duy nhất mà bạn cần

Giao diện lập trình ứng dụng của OnePassport có thể liên hợp với bất kỳ diễn đàn hoặc ứng dụng khác. Điều này có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể chấp nhận thanh toán hoặc đăng nhập thông qua ứng dụng di động OnePassport.

Tiếp cận thế giới

Người dùng không cần phải nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu, vì OnePassport quản lý chúng một cách an toàn. Sức mạnh nằm trong tay của bạn!

Tải xuống tại đây!